Format Json automat, jsonbeautifier, Url, Timestamp en/decode instrumente de dezvoltare online

Bună ziua, puteți introduce câteva șiruri de caractere, cum ar fi json timestamp, url en/decode, îl va detecta automat și va/decoda.

se construiește mai multă funcție.


marca temporală curentă: data ora curenta:

JSON Viewer / JSON Beautifier / JSON Decode Online

Formatul JSON este identic din punct de vedere sintactic cu codul pentru crearea obiectelor JavaScript. Datorită acestei asemănări, un program JavaScript poate converti cu ușurință datele JSON în obiecte JavaScript native. Sintaxa JSON este derivată din sintaxa de notație a obiectelor JavaScript, dar formatul JSON este doar text.

Instrumentul gratuit JSON Beautifier folosit ca editor JSON, vizualizator Json, validator Json, json valid și formatator Json pentru a analiza json într-o vizualizare arborescentă și text simplu, are funcții jsonlink jsonpretty.

analiza json javascript

var students = '{"id": 1, "name": "dan", "age": 20, "grade": {"gradeId": 1, "gradeName": "abc"}}';
console.log(typeof students);

var model = JSON.parse(students);
console.log(typeof model);
console.log(model);

python json dump

>>> import json
>>> json.dumps(['foo', {'bar': ('baz', None, 1.0, 2)}])
'["foo", {"bar": ["baz", null, 1.0, 2]}]'
>>> print(json.dumps("\"foo\bar"))
"\"foo\bar"
>>> print(json.dumps('\u1234'))
"\u1234"
>>> print(json.dumps('\\'))
"\\"
>>> print(json.dumps({"c": 0, "b": 0, "a": 0}, sort_keys=True))
{"a": 0, "b": 0, "c": 0}

// Pretty printing
>>> import json
>>> print(json.dumps({'4': 5, '6': 7}, sort_keys=True, indent=4))
{
  "4": 5,
  "6": 7
}

python json se încarcă și python parse json

>>> import json
>>> json.loads('["foo", {"bar":["baz", null, 1.0, 2]}]')
['foo', {'bar': ['baz', None, 1.0, 2]}]

python dict la json

import json

# Data to be written
dictionary ={
  "id": "04",
  "name": "sunil",
  "department": "HR"
}
  
# Serializing json
json_object = json.dumps(dictionary, indent = 4)
print(json_object)

java parse json

import org.json.*;

String jsonString = ... ; //assign your JSON String here
JSONObject obj = new JSONObject(jsonString);
String pageName = obj.getJSONObject("pageInfo").getString("pageName");

JSONArray arr = obj.getJSONArray("posts"); // notice that `"posts": [...]`
for (int i = 0; i < arr.length(); i++)
{
  String post_id = arr.getJSONObject(i).getString("post_id");
  ......
}

codificare/decodare php json

// php json encode
$aryStudent = [
  'id' => 1,
  'name' => 'dan',
];
$jsonStr = json_encode($aryStudent);
var_dump(jsonStr);

// php json decode to object
$jsonObj = json_decode($jsonStr);
var_dump($jsonObj);

// php json decode to array
$jsonAry = json_decode($jsonStr, true);
var_dump($jsonAry);

obiect javascript la json

// Stringify a JavaScript Object
const obj = {name: "John", age: 30, city: "New York"};
const myJSON = JSON.stringify(obj);
console.log(myJSON);

// Parsing JSON
const obj = JSON.parse('{"name":"John", "age":30, "city":"New York"}');
console.log(obj);

Decodare URL online / Codare URL online

Un URL gratuit de codificare instrumente online, url decodare instrumente online.

Adresa URL este adresa unei pagini web, cum ar fi: https://dev-tools.link, codificarea URL convertește caracterele într-un format care poate fi transmis prin Internet.

Codarea URL înseamnă codificarea anumitor caractere într-o adresă URL prin înlocuirea lor cu unul sau mai multe triplete de caractere care constau din caracterul procentual „%” urmat de două cifre hexazecimale. Cele două cifre hexazecimale ale tripletelor reprezintă valoarea numerică a caracterului înlocuit.

Analizați adresa URL, sintaxa URI de bază:
scheme:[//[user:parola@]gazdă[:port]][/]cale[?query][#fragment]

The primul pas în codificarea unui URI este examinarea părților sale și apoi codificarea doar a părților relevante.

codificare URL javascript / decodare URL javascript

// javascript url encode

// encodes characters such as ?,=,/,&,:
console.log(encodeURIComponent('htts://dev-tools.link?test=1'));
// expected output: "htts%3A%2F%2Fdev-tools.link%3Ftest%3D1"

console.log(encodeURIComponent('htts://dev-tools.link?test=шеллы'));
// expected output: "htts%3A%2F%2Fdev-tools.link%3Ftest%3D%D1%88%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8B"


// javascript url decode
const uri = 'htts://dev-tools.link/?x=шеллы';
const encoded = encodeURI(uri);
console.log(encoded);
// expected output: "htts://dev-tools.link/?x=%D1%88%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8B"

try {
 console.log(decodeURI(encoded));
 // expected output: "htts://dev-tools.link/?x=шеллы"
} catch (e) { // catches a malformed URI
 console.error(e);
}

php urlencode / php urldecode

// php urlencode() example
echo '<a href="mycgi?foo=', urlencode($userinput), '">';

// php urlencode() and htmlentities() example
$query_string = 'foo=' . urlencode($foo) . '&bar=' . urlencode($bar);
echo '<a href="mycgi?' . htmlentities($query_string) . '">';

python urlencode / python urldecode

// python url encode python3
>>> import urllib.parse
>>> query = 'Hellö Wörld@Python'
>>> urllib.parse.quote(query)
'Hell%C3%B6%20W%C3%B6rld%40Python'

// python url encode python2
>>> import urllib
>>> urllib.quote('Hello World@Python2')
'Hello%20World%40Python2'

// python url decode python3
>>> import urllib.parse
>>> encodedStr = 'Hell%C3%B6%20W%C3%B6rld%40Python'
>>> urllib.parse.unquote(encodedStr)
'Hellö Wörld@Python'

// python url decode python2
>>> import urllib
>>> queryStr = 'Hello%20World%0A'
>>> urllib.unquote(queryStr)
'Hello World\n'

codificare URL java / decodare URL java

// java url encode
private String encodeURL(String value) {
  return URLEncoder.encode(value, StandardCharsets.UTF_8.toString());
}

// java url decode
private String decodeURL(String value) {
  return URLDecoder.decode(value, StandardCharsets.UTF_8.toString());
}

Un marcaj de timp gratuit pentru instrumentele de conversie a datei

Timestamp Online este un convertizor de timestamp între timestamp Unix și data formularului care poate fi citit de om. Dacă doriți să convertiți marca temporală, este suficient să introduceți marca temporală în zona de intrare.

Obțineți marcaj temporal actual în unele programe

Obțineți marca temporală rapidă

NSDate().timeIntervalSince1970

Obțineți marcaj de timp în Go lang

import ( "time")
int32(time.Now().Unix())

Obțineți marcaj de timp în Java

// in pure java
(int) (System.currentTimeMillis() / 1000)

// in joda
(int) (DateTime.now().getMillis() / 1000)

Obțineți marcaj de timp în JavaScript

	
Math.round(new Date() / 1000)

Obțineți marcaj de timp în Objective-C

[[NSDate date] timeIntervalSince1970]

Obțineți marcaj de timp în MySQL

  SELECT unix_timestamp(now())

Obțineți marcaj de timp în SQLite

SELECT strftime('%s', 'now')

Obțineți marca temporală în Erlang

calendar:datetime_to_gregorian_seconds(calendar:universal_time())-719528*24*3600.

Obțineți marcaj de timp în PHP

// pure php
time()

// Carbon\Carbon
Carbon::now()->timestamp

Obțineți marcaj de timp în Python

import time
time.time()

Obțineți marca temporală în Ruby

Time.now.to_i

Obțineți marcaj de timp în Shell

date +%s

Obțineți marca temporală în Groovy

(new Date().time / 1000).intValue()

Obțineți marca temporală în Lua

os.time()

Obțineți marcaj de timp în .NET/C#

(DateTime.Now.ToUniversalTime().Ticks - 621355968000000000) / 10000000